Observans

Projektcég, Szellemi Műhely, Képzési Vállalkozás, Szakmai Szolgáltató

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Szakképzés

E-mail Nyomtatás PDF
Tartalomjegyzék
Szakképzés
Mérés, vizsgáztatás
Szakképzés-kutatás
Szervezetfejlesztés
Minden oldal

Hátrányos helyzetűek szakképzése

Elkötelezettek vagyunk a hátrányos helyzetű fiatalok, felnőttek esélyteremtésében. Egyetértünk azokkal, akik az életminőség növekedésének egyik kulcsterületeként tekintenek a szakképzésre.

Szolgáltatásainkat – azoknak az intézményeknek, szakembereknek, akik a hátrányos helyzetűek problémáit felvállalják – kedvezményesen, ha van rá lehetőségünk díjmentesen nyújtjuk, illetve közreműködünk pályázati források felkutatásában.

Két területen rendelkezünk saját fejlesztéssel, szolgáltatásokkal:

1. A motivációt serkentő, tudáskompenzációs-felzárkóztató eljárások a hátrányos helyzetű csoportok képezhetősége, képzésbe való bevonása és benntartása érdekében

Pedagógus-továbbképzési programunkat a Nyírségi TISZK-el közösen dolgoztuk ki és próbáltuk ki szakiskolai szakmai tanárok és szakoktatók körében.

2. A tanulói aktivitás növelésének gyakorlati módszerei a kompetencia- angolnyelv-oktatásban

A Nemzeti Tankönyvkiadó pedagógus-továbbképzési programját vettük át és fejlesztettük tovább majd valósítottuk meg egy pilot képzés keretében. A képzés résztvevői szakiskolai képzésben tanító nyelvtanárok voltak. Célunk – melyet nagy sikerrel teljesítettünk – az volt, hogy a legkorszerűbb módszertannal ismertessük meg az egyik legnehezebb pedagógiai feladattal küzdő nyelvtanári célcsoportot. Ebben a projektben a Tudomány Nyelviskola kiváló módszertani szakembereivel működtünk együtt.


Mérés, vizsgáztatás

Az OKJ-val kapcsolatos változások lényege a kompetencia alapú gondolkodás térhódítása a szakképzés területén. Ezek a folyamatok, innovációk felborzolták a kedélyeket, és az izgalom ma is tart. Tananyag- és tartalomfejlesztő szervezetként elkötelezettek vagyunk a kompetencia alapú képzés, annak minőségi, pedagógiailag megalapozott megvalósítása iránt. A korszerű elvek valóra váltásának egyik kulcsa a mérés-értékelés és természetesen a mérés-értékelési tevékenységek részeként a vizsga.

Minket leginkább az a probléma izgat, hogy hogyan lehet felkészíteni a szakképzésben dolgozó szakmai tanárokat, gyakorlati oktatókat a szakmai vizsga gyakorlati vizsgafeladatainak elkészítésére, amely ma is a szakképző intézmények feladata és felelőssége. Ezért dolgoztuk ki a „Kompetenciák mérése, értékelése a szakképzésben” c. pedagógus-továbbképzési programunkat a Nyírvidék TISZK-kel együttműködésben.


Szakképzés-kutatás

Szakembereinkkel számos szakképzési tárgyú kutatásban vettünk részt:

  • közreműködőként az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. által lebonyolított Szakképzési Világbanki Program monitoring vizsgálatában;
  • fővállalkozóként a Szakiskolai Fejlesztési Programban résztvevő intézmények tevékenységének belső értékelésében, minőségirányítási tevékenységének értékelésében.


Szervezetfejlesztés

Az iskolamenedzsment hatékonysága és az intézményi hatékonyság között szoros kapcsolat van. Tudjuk, hogy az iskola világa konzervatív, érzékeny világ. Nagy tisztelettel és érzékenységgel közelítünk a számos megpróbáltatáson átesett intézményekhez, ezért szervezetfejlesztési munkánkban ötvözzük a versenyszféra legkorszerűbb módszereit a konzervatív tanulásirányítási és intézményszervezési elvekkel. FONTOS: HA NEM TUDUNK SEGÍTENI, INKÁBB NEM VÁLLALJUK A FELADATOT!

Az alábbi területeken rendelkezünk kiterjedt tapasztalatokkal és referenciákkal:

  1. Vezetők, projektmegvalósítók felkészítése, együttműködési készségeinek fejlesztése (Nagy csoportos fejlesztő módszerekkel: Open space, Word Cafe)
  2. Intézmények belső és külső PR tevékenységének fejlesztése, kialakítása – szakmai műhelymunkák keretében
  3. Intézményi és intézményközi belső kommunikációs, ügyviteli rendszer szabályozásának kialakítása, fejlesztése
  4. Belső dokumentumrendszer felülvizsgálata, fejlesztése: házirend, szervezeti és működési szabályzat, gazdasági szervezet ügyrendje és melléklete stb.
  5. Minőségirányítási és szakmai együttműködési rendszer kialakítása: intézményi és TISZK szinten egyaránt