Observans

Projektcég, Szellemi Műhely, Képzési Vállalkozás, Szakmai Szolgáltató

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Start innovációs pályázat

E-mail Nyomtatás PDF

Tanulási eredmény alapú képzéstervezés és munkába ágyazott tanulási folyamattámogatás

Pályázati azonosító: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00165
 

Képzéstervező, tanulási folyamattámogató és portfóliókezelő alkalmazás

Rövid funkcionális leírás:

A szoftverben rögzíteni lehet a képzésben résztvevők számára könnyen értelmezhető, motiváló módon és formában a képzési folyamat végén elvárt tanulási eredményeket, fókuszálva az adott munkakörre vonatkozó speciális tanulási eredményekre. Ezeket  a képzésben résztvevők számára is értelmezhető deskriptorokat használjuk fel a tanulás folyamat építőelemeiként. Az alkalmazás abban is segít, hogy a képzésben résztvevő munkahelyi tevékenységei, tanulási szokásai, előzetes tudása alapján egyénre szabott és az előre haladásának megfelelően alakítható tanulási folyamatot minden érintett - mentor, oktató, közvetlen vezető, képzésszervező, tanulótárs, közvetlen munkatársak stb. - számára látható módon lehet kialakítani, módosítani. Ezt a folyamatot lehet követni egy tanulási eredmény alapú tanulási naplóval, ami a deskriptorokhoz kapcsolódó portfolió kezelő. A tanulási eredményekhez gyűjtött tartalmakat, anyagokat, produktumokat meg lehet osztani mentorral, tanulótárssal, kollégával – ezek értékelhetők véleményezhetők, tovább építhetők. A módszertan és alkalmazás kiterjed a megszerzett tudás igazolására is.
 

Fő funkciók

A fejlesztés céljai

  • A meglévő szervezeti tudás becsatornázása a képzési, tanulási folyamatba.
  • Az egyéni, mikro és kiscsoportos tanulási folyamatok, formák tervezési kereteinek, feltételeinek biztosítása munkahelyi környezetben.
  • Belső, és vegyes (külső képző és a munkatársait képző munkaadó együttműködésében valósul meg a képzés) képzések szakmai, módszertani, tartalmi támogatása.
  • Eszköz és módszertan biztosítása a munkahelyi, munkába ágyazott oktatási, képzési folyamatok megvalósítására.
  • A tanulási motiváció kialakítására, fenntartására lehetőséget biztosító módszertani környezet kialakítása.
  • Az iskolarendszerű szakképzés, felsőoktatás által kibocsátott pályakezdők tudáshiányának pótlására a munkaadók kompetenciaigényeit előtérbe helyező módszertani, képzésszervezési megoldás, és eszközrendszer kialakítása.

 

Megalapozó kutatás munkaadók körében

A megalapozó kutatás fő területei