Observans

Projektcég, Szellemi Műhely, Képzési Vállalkozás, Szakmai Szolgáltató

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Képzéseink

E-mail Print PDF
Article Index
Képzéseink
Kompetencia alapú tananyagfejlesztés gyakorlata
Tananyag és tartalomfejlesztés
A távoktatási programok alapvető kérdései
Kompetenciák mérése, értékelése a szakképzésben
All Pages
There are no translations available.

Felnőttképzés-szervezés elmélete és gyakorlata

A képzés megnevezése

Felnőttképzés-szervezés elmélete és gyakorlata

Tervezett képzési idő 120 óra (56 kontakt óra; 64 tutori támogatással végzett önálló tanulás – e-learning tananyag segítségével.)
A képzés célja Célunk azoknak a pedagógusoknak, akik részt tudnak vállani közoktatási tevékenységük mellett az iskolarendszeren kívüli képzések megvalósításában, részletesen bemutatni a felnőttképzési tevékenység jogszabályi feltételeit, a felnőttképzés és a felnőttoktatás fogalmát, kereteit, a vonatkozó közoktatási, szakképzési és felnőttképzési szabályozás figyelembevételével az intézményi felnőttképzési folyamatokat, a felnőttképzés finanszírozási formáit .A résztvevők olyan felkészítést kapjanak, hogy a képzési program elvégzését követően képessé váljanak az intézményakkreditációval, programakkreditációval kapcsolatos intézményi tevékenységek elvégzésére. Megismerjék a programfejlesztés és tananyagfejlesztés jogszabályi feltételrendszerét. Cél, hogy a képzés keretében a résztvevők megismerkedjenek a felnőttképzés területén kialakult jellemző intézménytípusokkal, intézményi szintű üzleti modellekkel, együttműködési formákkal, az intézményi szintű piacfelmérés, marketing és PR stratégia kialakításának gyakorlatával.
A képzés célcsoportja A képzési program célcsoportjába azok az intézményvezetők, helyettesek, és általános-, középiskolai tanárok, gyógypedagógusok, szociálpedagógusok tartoznak, akik munkatevékenységük során felnőttképzés szervezési, felnőttképzés irányítási feladatokat látnak el, iskolai tevékenységük kapcsolódik a felnőttképzéshez, felnőtt oktatáshoz.